61 veloplagte spillere stillede til start sammen med 3 Pedro’er, der senere skulle vise sig at volde stort besvær.

Vejret var strålende, sådan som det har været i lang tid, og banen stod virkelig flot, idet greenkeeperne jo i lang tid har arbejdet på højtryk for at få den klar til næste uge.

Spillet flød fortræffeligt og boldene rullede af sted, så man troede, at man endelig var blevet god til de lange slag. Derfor var der også mange høje scores.

Der blev spillet i 3 rækker og vinderne blev som følger:

A rækken:

  1. Per Fogh 40 p
  2. Mogens G. Nielsen 36 .

B rækken:

  1. Anna-Grethe B. Petersen 34 p
  2. Flemming Gerson 34 p

C rækken:

  1. Diana Smalbro 41 p
  2. Kirsten Thomsen 38 p

Nærmest flaget på hul 18:

Per Fogh  2,83 m

Længste drive damer hul 11:

Birgit Gerson

Længste drive herrer hul 10:

Per Fogh

Kolding Golf Club takker Jyske Bank repræsenteret ved Birgitte Overgaard Pharao for de mange flotte præmier, der satte ekstra kulør på turneringen.

På turneringsudvalgets vegne

Britta Bergmann

Niels Sterling

Birthe Bache

Seneste nyheder