Så viser kalenderbladet oktober og vi ser tilbage på en sæson, som har budt på en bane i særdeles god stand. Vi har spurgt lidt rundt og der er ingen der mindes, at banen har stået skarpere og vi tror på at denne holdning deles af langt de fleste. Oktober er også måneden, hvor vi får den første nattefrost og med frostvejr kommer som alle ved banelukning. Men hvorfor vi lukker banen, har vi bedt Danny Skytte komme med en forklaring på.

’Jo ser I, græs er sårbart i frostvejr. Ved frostvejr vil der være iskrystaller på overfladen af græsset, ligesom plantecellerne i græsset vil fryse til. Hvis man går på græsset, kan de frosne celler blive ødelagt og i værste fald vil græsset visne. Græsset bliver også mere modtagelig for sygdomsangreb som f.eks. sneskimmel. Græsset på greens er mere udsat end fairways, men der kan også ske skader på det lidt længere græs. Når planterne ikke vokser, vil de ikke være i stand til at hele sår og skader fra golfspillere. Skaderne i plantecellerne kan være meget alvorligt, hvis der har dannet sig iskrystal- ler inde i planterne. I værste fald vil skaderne kunne ses langt ind i den kommende sæson. Med andre ord, spil i frostvejr slider unødigt på banen’

I videoen her kan du få en uddybende forklaring https://youtu.be/uVuqnNWa7H

Så lad os derfor se det som noget positivt når greenkeeperne lukker banen pga. frost og minde hinanden om, at de gør det for at sikre, at vi også har en fantastisk bane at spille på, når græsset igen bliver lysegrønt😊.

Seneste nyheder