Lokal- & Ordensregler

 

 

Lokalregler

Markeringer: Pæle og plader
Hvide:
Out of Bounds
Gule: Vandhazard
Røde: Parallel vandhazard
Blå: Areal under reparation
Blå m/sort top: Areal under reparation med spilleforbud

 1. Alle markeringspæle og plader (undtagen Out of Bounds-pæle) er ikke flytbare forhindringer
  1. Lempelse efter Regel 24-2
 2. Out of Bounds-markeringerne mellem 13. og 14. hul gælder kun ved spil af 13. hul
  Ved spil af 14. hul er pælene ikke flytbare forhindringer

  1. Lempelse efter Regel 24-2
 3. Brug af afstandsmålere: En spiller må skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke vedkommendes spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.
 4. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1 ændres som følger: Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, ha<ns modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.6.
 5. Sten i bunkers er flytbare forhindringer
  1. Regel 24-1 gælder

Ordensreglement

Generelt (gælder på både 9- og 18-hulsbanen)

 • Ved spil på banerne skal der udvises den størst mulige omhu med at beskytte banen.
  • Gentagne prøvesving bør undgås.
   • Turf skal lægges på plads og nedslagsmærker på green skal straks rettes op.
   • Vi opfordrer alle til at medbringe en kolbe med turfmix, der lægges i turfhuller (både egne og andres). Kolberne står i et stativ ved 1. tee på 18-hulsbanen.
 • Maximalt 4 personer pr. starttid.
 • 1- og 2-bolde har INGEN fortrinsret på banerne.
  • Der henstilles til, at man går ud i 4-bolde på de tidspunkter, hvor der er stor aktivitet på banerne, samt lukker hurtigere spillende bolde igennem (også 1- og 2-bolde, hvis der er plads foran).
 • Klubbens medlemmer skal bære gyldigt bagmærke.
 • Greenfee-gæster skal kunne fremvise betaling af greenfee.
 • Banepersonalet (greenkeeperne) har fortrinsret overalt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for deres sikkerhed.
  • Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, før der ved tegn er tilkendegivet, at der må slås.
  • Der må ikke slås ud, når der bliver samlet bolde ind på drivingrange.
 • Hunde må kun medtages på Kolding Golf Clubs område ført i snor, og eventuelle efterladenskaber skal fjernes med det samme.
 • Påklædning, der falder uden for almindelige golfnormer, fx bar overkrop, badeshorts eller lignende, er ikke tilladt på banen eller i klubhuset. Der henvises i øvrigt til den til den gældende dresscode for Kolding Golf Club.
 • Overdreven indtagelse af alkohol i forbindelse med spil på Kolding Golf Clubs baneanlæg er ikke tilladt.
 • Der udføres banekontrol. Banekontrollens anvisninger skal ubetinget følges.
 • Stålspikes er ikke tilladte

9-hulsbanen

 • Spil på 9-hulsbanen finder sted med start fra 1. tee og foregår i overensstemmelse med tidsbestillingsmodulet i GolfBox. Alle tider skal bekræftes.

18-hulsbanen

 • Spil på 18-hulsbanen finder altid sted med start fra 1. tee og foregår i overensstemmelse med tidsbestillingsmodulet i GolfBox. Alle tider skal bekræftes.
 • Der må ikke startes fra 10. tee.
  • Spillere, der kun ønsker at spille 9 huller, opfordres til at benytte 9-hulsbanen.
  • Såfremt spillerne afbryder runden efter 9. hul, betragtes genoptagelse på 10. hul som nystart fra 10. tee og medfører bortvisning.
   • Et kortvarigt besøg i klubhuset betragtes ikke som en afbrydelse.
 • Når hul 5 er færdigspillet, ringes med klokken, så næste bold ved, at der er fri bane.
 • Bolde, der på 10. hul slås over i kolonihaverne må ikke hentes
 • På 13. hul SKAL det efterfølgende hold inviteres til at slå ud, såfremt de ankommer til tee-stedet inden det forangående hold har forladt dette. Det efterfølgende hold slår ud, mens det forangående hold går ned mod fairway.
 • Pace-of-play er indført på scorekortene. Tidspunktet, der er angivet yderst til venstre fortæller, hvornår det pågældende hul skal være færdigspillet.

Brud på Ordensreglementet kan medføre bortvisning.