Kontingent- og restancepolitik

 

Opdateret d. 29. august 2017

  1. Medlemskontingent for KGC samt skab betales 1 gang om året med forfald d. 1. februar
  2. Opkrævninger udsendes i januar, dog senest d. 20., og betalingen forfalder 1. februar med sidste betalingsdag d. 10. februar
  3. Ved manglende betaling udsendes rykker senest 10 dage efter sidste betalingsdag (d. 20. februar) med krav om omgående betaling, samt med oplysning om konsekvenserne ved manglende betaling. Der gives en frist på 8 dage, og der tillægges et rykkergebyr fastsat af bestyrelsen.
  4. Mangler betalingen stadig d. 28. februar inddrages medlemmets spilletilladelse, og er der stadig ikke betalt efter yderligere 1 måned kan medlemmet ekskluderes af Kolding Golf Club, og det udestående overdrages til inkasso (det er medlemmets ansvar at sørge for at holde dets kontaktinformationer i GolfBox opdateret)
  5. Nedgradering af medlemskab skal ske skriftligt senest d. 31. december til den næstkommende sæson
  6. Opgradering af medlemskab kan ske i indeværende sæson med omgående virkning. Frem til 1. august betales differencen mellem nuværende medlemskab og fuldt medlemskab. Efter 1. august betales 50% af difference mellem nuværende medlemskab og fuldt medlemskab.
  7. Kontingent samt skab kan erhverves til halv pris pr. 1. august i indeværende sæson
  8. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens sekretariat senest d. 31. december, gældende for den kommende sæson

Med venlig hilsen

Knud Åge Skøtt
Kasserer, Kolding Golf Club