Club 20

Club 20 udspringer af Club 28.

Vi er alle pensionister i club 20 som ønsker at spille om formiddagen. Vi spiller hver mandag og torsdag kl. 10.00 – 10.30. I forbindelse med udflugter fritstilles blokeringer.

I ferieperioder og lign. reducerer vi vores faste blokeringer.
Er du pensioneret og har lyst til at spille med os, så er du meget velkommen til at sende en mail til Preben Nørgaard på: pr.noergaard@stofanet.dk
Der opkræves hverken indskud eller kontingent.
Vi spiller hele året, såfremt vejret tillader det.