Klubber i klubben

En klub i klubben er med til at integrere og fastholde medlemmer samt bidrager positivt til klublivet

I menuen til venstre ses alle KGCs klubber i klubben.

Er du interesseret i at være en del af en klub i klubben, så tag fat i klubbens formand eller henvend dig i sekretariatet, så vil de hjælpe dig videre.

Ønsker du ikke at være en del af en klub-i-klubben, men vil du gerne spille nogle uformelle turneringer henover året, så er der mulighed for det både mandag aften fra kl. 17.30 (9 huller) og onsdag formiddag kl. 10 (18 huller). Se mere om Fyraftensgolf og Seniorgolf her.