Klubber i klubben

En klub i klubben er med til at integrere og fastholde medlemmer samt bidrager positivt til klublivet

Kratluskerne

Kratluskerne spiller golf 4 gange i løbet af et år. 2 gange i Kolding Golf Club nemlig april og oktober og 2 gange på fremmede baner den ene gang med overnatning. (Af vedtægterne fremgår 3 hjemme banekampe og en udebanekamp. Det er ikke korrekt. Vi er en parmatchklub. Vi har en overgrænse på 30 par […]

Makkermatch Klubben

Formålet med Makkermatchklubben er, at arrangere nogle få årlige matcher for par/makkerpar, hvor ambitionsniveauet omkring selskabeligt samvær er lige så højt som det sportslige ditto. Klubben hilser nye medlemmer hjertelig velkommen.  Hvem kan blive medlemmer: Ægtepar, par, veninde eller venne-par. Mindst 1 af parret skal have KGC som Hjemmeklub. Parret må tilsammen max. have hcp. 72, […]

Club 20

Club 20 udspringer af Club 28. Vi er alle pensionister i club 20 som ønsker at spille om formiddagen. Vi spiller hver mandag og torsdag kl. 10.00 – 10.30. I forbindelse med udflugter fritstilles blokeringer. I ferieperioder og lign. reducerer vi vores faste blokeringer. Er du pensioneret og har lyst til at spille med os, […]

Torsdagstøserne

Torsdagstøserne er en ”Tøseklub” i Kolding Golf Club. Klubbens formål er at hjælpe alle nye ”Tøser” i gang samt at have et godt social samvær. Der spilles hver torsdag fra ca. 1. april – 31. oktober hvis vejret arter sig på 9-hulsbanen. Vi kaster bolde op ca. kl. 16.15 og trækker lod om, hvordan vi […]

I menuen til venstre ses alle KGCs klubber i klubben.

Er du interesseret i at være en del af en klub i klubben, så tag fat i klubbens formand eller henvend dig i sekretariatet, så vil de hjælpe dig videre.

Ønsker du ikke at være en del af en klub-i-klubben, men vil du gerne spille nogle uformelle turneringer henover året. så er der mulighed for det både mandag aften fra kl. 17.30 (9 huller) og fredag formiddag kl. 10 (18 huller). Se mere om Fyraftensgolf og fredagsgolf her.