Historien

Kolding Golf Club blev stiftet i 1933, og meget er sket igennem de sidste 87 år. Læs her om alt fra nye klubhuse og de første “greenkeepere” til beslaglæggelse under Anden Verdenskrig og de løbende banemoderniseringer.

KGC igennem årene

1933:
Den 24. marts 1933 stiftes Kolding Golf Club. Overretssagfører Knud Hertz bliver klubbens første formand, og medlemstallet var på “imponerende” 14 medlemmer.

Den 24. maj 1933 optages Kolding Golf Club i Dansk Golf Union, hvor det samlede medlemstal var nået op på 621 medlemmer.

1934:
Klubbens første lille klubhus blev indvies.

1935:
Klubbens senere æresmedlem, Orla Jørgensen, finansierer et indkøb af får til løbende “klipning” af fairways – Kolding Golf Clubs første greenkeepere.

1943:
I efteråret beslaglægges klubhuset og en del af banen af den tyske værnemagt.

1957:
En udvidelse af det gamle klubhus indvies.

1966:
Et nyt klubhus (Tjæreborghus) opføres og indvies.

1978:
Arbejdet med udvidelsen af den gamle 9-hulsbane afsluttes, og de nye 9 huller indvies – så man nu har en rigtig 18 hulsbane. Små 20 år senere udvides anlægget med en kort men udfordrende 9-hulsbane.

2003:
Et nyt og tidsvarende klubhus indvies i 2003.

2006-2008:
En historisk omlægning af 18-hulsbanen gennemføres og indvies i forbindelse med klubbens 75 års jubilæum i 2008. Hermed byder en udfordrende og spændende bane klubbens 1063 seniorer og 152 juniorer velkommen. Det samme gælder naturligvis gæster fra ind- og udland.

2017:
Kolding Golf Club har ved årets start godt 1.200 aktive medlemmer, og er Danmarks 7. ældste golfklub. 18-hulsbanen bliver udvidet med et par 5 hul, så banen går fra at være en par 69 bane til en par 70 bane.

2018:
Kolding Golf Club kan fejre vores 85 års jubilæum.