Kontingentet for 2019 udsendes i løbet af januar 2019 med betaling 1. februar 2019.

Der er tre måder, hvorpå du kan betale

  • Via PBS (kræver at PBS-aftalen er oprettet ved kontingentopkrævningen i 2018)
  • Via netbank ud fra den tilsendte faktura (sendes med Post Nord til din hjemmeadresse). hvorefter du kan oprette en PBS-aftale. Vi kan ikke oprette din PBS-aftale for dig. Har du problemer med det skal du kontakte dit pengeinstitut.
  • Med dankort eller kontant i sekretariatet ud fra den tilsendte faktura – denne skal medbringes så vi sikrer korrekt opdatering i vores økonomisystem

Husk i forbindelse med fakturaen

  • Alle medlemmer modtager deres egen opkrævning
    • Dvs. familiemedlemmer får IKKE en samlet regning
  • Et evt. skab betales sammen med kontingentet og vil være at finde på fakturaen

HUSK i forbindelse med opsigelse/negradering

  • Hvis du IKKE ønsker at være medlem i 2019, så skal udmeldelsen være os i hænde SENEST d. 31. december 2018.
  • Hvis du IKKE ønsker dit skab i 2019 skal dette meddeles SENEST d. 31. december 2018.
  • Hvis du ønsker at nedgradere dit medlemskab (f.eks. fra senior 1 til passiv) skal dette meddeles SENEST d. 31. december 2018.

Ovenstående skal meddeles via e-mail til kgc@kgc.dk

Vi bestræber os på at bekræfte alle udmeldelser/opsigelser, men har du ikke hørt fra os efter 2 hverdage, så er du velkommen til at rykke os for svar.

Kontingentsatser 2019

Nedenfor ses kontingentsatserne for 2019.

Husk at du automatisk hopper ind i den næste kategori, hvis du fylder 10, 19, 26 eller er dimmiteret i 2018. Ønsker du ikke at fortsætte dit medlemskab, så skal du skrive til kgc@kgc.dk SENEST d. 31. december 2018.

Medlemstype Pris Bemærkning
Senior 1  kr.  6.500,00 Ved nettotilgang på min. 100 nye seniormedlemmer pr. 1. jan. 2019 fratrækkes kr. 500,- (antal pr. 1. jan. 2018 var 850 personer)
Senior 2  kr.  7.000,00 Ved nettotilgang på min. 100 nye seniormedlemmer pr. 1. jan. 2019 fratrækkes kr. 500,- (antal pr. 1. jan. 2018 var 850 personer)
9-huls medlem  kr.  3.500,00 Slås sammen til en type kaldet 9-hulsmedlem
9-huls medlem 2  kr.  3.500,00
Prøvemedlemskab  kr.  1.995,00 Gælder hele 2019
Ungsenior (19-25 år)  kr.  2.500,00 Til og med det år man fylder 25 år
Studiemedlem ( – 35 år)  kr.  1.200,00 SU-berettiget uddannelse (Studiekort SKAL forevises) til og med det år man fylder 35 år
Junior (0-9 år)  kr.     500,00 Til og med det år man fylder 9 år
Junior (10-18 år)  kr.  1.200,00 Til og med det år man fylder 18 år
Long Distance (min. 40 km)  kr.  3.500,00 Bopæl 40 km fra KGC og fuldtidsmedlemskab i en anden golfklub
Passiv  kr.  1.000,00 Eneste mulighed for at beholde sit KGC DGU-nr. DGU kort er IKKE aktivt så længe man er passivt medlem. Ved udmeldelse mister man sit KGC DGU nr.
Bagskab – enkelt  kr.     400,00 Overskab i bag-bygningen
Kælderskab  kr.     400,00 Skab nede ved jorden nede i kælderen under klubhuset
Familieskab  kr.     800,00 Skab nede ved jorden UDEN stikkontakt
El-skab  kr.  1.000,00 Skab nede ved jorden MED stikkontakt

 

Seneste nyheder