Generalforsamlingen 2019 er i 2019 mandag d. 25. februar kl. 19.

Generalforsamlingsmaterialet inkl. regnskab 2018 og budget 2019 sendes ud senest 14 dage før efter gældende vedtægter.

HUSK

  • Forslag, der skal kunne vedtages på aftenen, SKAL være sendt til kgc@kgc.dk SENEST d. 31. dec. 2018.
  • Alle aktive medlemmer over 18 år har stemmeret