Pris & medlemskab

Prisliste 2021

Her kan du se priser på medlemskab i Kolding Golf Club i 2021.
Ved krav om alder er det altid fødselsåret, der bestemmer. Eks. er du født i 2009 er du Junior (10-18) uanset om du har fødselsdag i januar eller december.
Der er INTET indskud.

Her kan du se priser på skabe til din golfbag i Kolding Golf Club i 2021.

For at have adgang til Bagrummene skal du have chip
Chippen er personlig og kan laves i Sekretariatet

Det koster 75kr. i Depositum og 25kr. i årsgebyr 

Opdateret d. 6. Marts 2020

Kontingent- og restance politik for Kolding Golf Club

  1. Medlemskontingent for KGC samt skab betales 1 gang årligt med forfald d. 11. februar
  2. Opkrævninger udsendes i januar, dog senest d. 20. Fakturadato er d. 1. februar med sidste betalingsdag d. 11. februar
  3. Ved manglende betaling udsendes rykker senest 10 dage efter sidste betalingsdag (d. 21. februar) med krav om omgående betaling, samt med oplysning om konsekvenserne ved manglende betaling. Der gives en frist på 10 dage, og der tillægges et rykkergebyr fastsat af bestyrelsen.
  4. Mangler betalingen stadig d. 1. marts inddrages medlemmets spilletilladelse, og er der stadig ikke betalt efter yderligere 1 måned kan medlemmet ekskluderes af Kolding Golf Club, og det udestående overdrages til inkasso (det er medlemmets ansvar at sørge for at holde dets kontaktinformationer i GolfBox opdateret)
  5. Nedgradering af medlemskab skal ske skriftligt senest d. 31. december til den næstkommende sæson
  6. Opgradering af medlemskab kan ske i indeværende sæson med omgående virkning. Frem til 1. august betales differencen mellem nuværende medlemskab og fuldt medlemskab. Efter 1. juli betales 50% af differencen mellem nuværende medlemskab og fuldt medlemskab.
  7. Kontingent samt skab kan erhverves til halv pris pr. 1. juli i indeværende sæson
  8. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens sekretariat senest d. 31. december, gældende for den kommende sæson

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Kolding Golf Club

Prisstruktur i
Kolding Golf Club

Indmeldelsestidspunkt Pris
1. januar – 30. juni Fuld pris
1. juli – 31. juli Halv pris
1. august – 31. august Halv pris – 1 måned
1. september – 30. september Halv pris – 2 måneder
1. oktober – 31. december** Næste års kontingent

** Du skal være opmærksom på at du vil være flexmedlem resten af året. 

 1 måned udregnes således: Fuldt kontingent/12 måneder

Prøvemedlemskabet modregnes altid ved indmeldelse samme år
Ved opgradering af medlemskab fratrækkes det tidligere indbetalte beløb