Lokal- & Ordensregler

 

 

Lokalregler

Markeringer: Pæle og plader
Hvide:
Out of Bounds
Gule: Vandhazard
Røde: Parallel vandhazard
Blå: Areal under reparation
Blå m/sort top: Areal under reparation med spilleforbud

 • Alle markeringspæle og plader (undtagen Out of Bounds-pæle) er ikke flytbare forhindringer
  • Lempelse efter Regel 24-2
 • Out of Bounds-markeringerne mellem 13. og 14. hul gælder kun ved spil af 13. hul
  Ved spil af 14. hul er pælene ikke flytbare forhindringer

  • Lempelse efter Regel 24-2
 • Brug af afstandsmålere: En spiller må skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke vedkommendes spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.
 • Sten i bunkers er flytbare forhindringer
  • Regel 24-1 gælder

Ordensreglement

 • Ved spil på banen skal der udvises den størst mulige omhu med at beskytte banen.
  • Gentagne prøvesving bør undgås.
   • Turf skal lægges på plads og nedslagsmærker på green skal straks rettes op.
   • Vi opfordrer alle til at medbringe en kolbe med turfmix, der lægges i turfhuller (både egne og andres).
 • Spil på 18-hulsbanen finder sted med start fra 1. tee og foregår i overensstemmelse med tidsbestilling.
 • Spil på 9-hulsbanen finder sted med start fra 1. tee og startrækkefølgen afgøres af GolfBox-tider.
 • Stålspikes er ikke tilladte
 • Der må ikke startes fra 10. tee.
  • Spillere, der kun ønsker at spille 9 huller, opfordres til at benytte 9-hulsbanen.
 • Såfremt spillerne afbryder runden efter 9. hul, betragtes genoptagelse på 10. hul som nystart fra 10. tee.
  • Et kortvarigt besøg i klubhuset betragtes ikke som en afbrydelse.
 • Der må ikke spilles i hold med mere end 4 bolde.
 • Enlige spillere har ingen fortrinsret på banen.
 • Fortrinsret på banen bestemmes af gruppens spilletempo.
  • Hvis en gruppe taber et helt hul til gruppen foran, skal den invitere gruppen bagved til gennemgang. Det henstilles, at man går ud i 4 bolde på de tidspunkter, hvor der er stor aktivitet på banen.
 • 4. hul er et såkaldt “vinke frem hul”.
  • Det betyder, at såfremt det efterfølgende hold er klar på tee-stedet, SKAL de inviteres til at slå ud, så snart de spillere, som spiller hullet, er på greenen.
 • På 13. hul SKAL det efterfølgende hold inviteres til at slå ud, såfremt de ankommer til tee-stedet inden det forangående hold har forladt dette. Det efterfølgende hold slår ud, mens det forangående hold går ned mod fairway.
 • Klubbens medlemmer skal bære gyldigt bagmærke.
 • Greenfee-gæster skal synligt bære gyldig greenfee-kvittering.
 • Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for deres sikkerhed.
  • Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, før der ved tegn er tilkendegivet, at der må slås.
  • Der må ikke slås ud, når der bliver samlet bolde ind på drivingrange.
 • Hunde må kun medtages på baneanlægget ført i snor, og eventuelle efterladenskaber skal fjernes med det samme.
 • Påklædning, der falder uden for almindelige golfnormer, fx bar overkrop, badeshorts eller lignende, er ikke tilladt på banen eller i klubhuset. Der henvises i øvrigt til den til den gældende dresscode for Kolding Golf Club.
 • Overdreven indtagelse af alkohol i forbindelse med spil på Kolding Golf Clubs baneanlæg er ikke tilladt.
 • Der udføres banekontrol. Banekontrollens anvisninger skal ubetinget følges.