Pris & medlemskab

Prisliste 2017

Her kan du se priser på medlemskab i Kolding Golf Club i 2017.

Prøvemedlemskab

kr.495,- for 3 mdr.
 •  (kun nybegyndere inkl. træning og spil på 9-hulsbanen)

Vælg

Long distance

kr.3.300,- årligt
 •  
 •  
 • (indskud kr. 2.500,- bor min. 40 km fra Kolding, fuldgyldigt medlemskab i en anden golfklub)

Vælg

Senior 1

kr.6.250,- årligt
 • (denne kategori kræver indskud på kr. 5.500,-)
Vælg

Junior (15-18 år)

kr.2.000,- årligt
 • (ingen indskud)

Vælg

Senior 2

kr.6.750,- årligt
 • (ingen indskud)

Vælg

Junior ung (10-14 år)

kr.1.250,- årligt
 • (ingen indskud)

Vælg

Ægtefælle 1

kr.5.950,- årligt
 • (indskud kr. 5.500,-)

Vælg

Junior mini (5-9 år)

kr.750,- årligt
 • (ingen indskud)
Vælg

Ægtefælle 2

kr.6.450,- årligt
 • (ingen indskud)
Vælg

Træningsmedlemskab

kr1500,- årligt
 • (Evt. kr. 200,- pr. måned)
Vælg

9-hulsmedlem

kr.4.150,- årligt
 • (indskud på kr. 2.250,-)
Vælg

Passivt medlemskab

kr.1.000,- årligt

9-hulsmedlem 2

kr.4.650,- årligt
 • (ingen indskud)

Vælg

El skab

kr.1.000,- årligt

Ungsenior (19-25)

kr.3.300,- årligt
 • (ingen indskud)
Vælg

Familieskab

kr.850,- årligt

Studiemedlem

kr.2.000,- årligt
 •  (ingen indskud, kun SU-berettigede uddannelser)

Vælg

Bagskab

kr.500,- årligt

Opdateret d. 29. august 2017

Kontingent- og restance politik for Kolding Golf Club

 1. Medlemskontingent for KGC samt skab betales 1 gang om året med forfald d. 1. februar
 2. Opkrævninger udsendes i januar, dog senest d. 20., og betalingen forfalder 1. februar med sidste betalingsdag d. 10. februar
 3. Ved manglende betaling udsendes rykker senest 10 dage efter sidste betalingsdag (d. 20. februar) med krav om omgående betaling, samt med oplysning om konsekvenserne ved manglende betaling. Der gives en frist på 8 dage, og der tillægges et rykkergebyr fastsat af bestyrelsen.
 4. Mangler betalingen stadig d. 28. februar inddrages medlemmets spilletilladelse, og er der stadig ikke betalt efter yderligere 1 måned kan medlemmet ekskluderes af Kolding Golf Club, og det udestående overdrages til inkasso (det er medlemmets ansvar at sørge for at holde dets kontaktinformationer i golfbox opdateret)
 5. Nedgradering af medlemskab kan kun ske ved udgangen af året til den næstkommende sæson
 6. Opgradering af medlemskab kan ske i indeværende sæson med omgående virkning. Frem til 1. august betales differencen mellem nuværende medlemskab og fuldt medlemskab. Efter 1. august betales 50% af difference mellem nuværende medlemskab og fuldt medlemskab.
 7. Kontingent samt skab kan erhverves til halv pris pr. 1. august i indeværende sæson
 8. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens sekretariat senest d. 31. december, gældende for den kommende sæson
 9. Bestyrelsen kan, hvis den finder rimeligt grundlag herfor, dispensere fra ovennævnte.

Med venlig hilsen

Knud Åge Skøtt
Kasserer, Kolding Golf Club

Prisstruktur i
Kolding Golf Club

Indmeldelsestidspunkt Pris
1. januar – 30. juni Fuld pris
1. juli – 31. juli Halv pris
1. august – 31. august Halv pris – 1 måned
1. september – 30. september Halv pris – 2 måneder
1. oktober – 31. december Næste års kontingent inkl. resten af indeværende år

1 måned udregnes således: Fuldt kontingent/12 måneder
Prøvemedlemskabet modregnes altid ved indmeldelse samme år
Ved opgradering af medlemskab fratrækkes det tidligere indbetalte beløb

pdficon
Bliv medlem i dag

Udfyld vores indmeldelsesformular online her.
Så klarer vi resten!

Undertegnede indmelder sig i Kolding Golf Club